Professors: Cheng Guang, Cao Jiuxin, Chen Liquan, Dingwei, Gongjian, Hu Aiqun, Huang Jie, Tao Jun, Wu Guoxin, Zhai Yuqing

Associate professors: Gu Qun, Hu Yining, Jiang Rui, Li Tao, Peng Linning, Qin Zhongyuan, Song Yubo, Shen Zhuowei, Wan Changsheng, Wu Ye, Xiao Qingjun, Zhang Sanfeng

Lecturers: Hu Xiaoyan, Jiang Yu, Li Guyue, Li Kai, Wu Jianzhang, Wang Zheng, Yang Wang, Zhu Zhenchao